Medietilsynet: – NRK oppfylte allmennkringkasterrollen i fjor


Medietilsynet: – NRK oppfylte allmennkringkasterrollen i fjor

Medietilsynet konkluderer med at NRK i fjor leverte et tilbud som oppfyller kanalens samfunnsoppdrag som allmennkringkaster, men gir kanalen språkkritikk.