Med rørende ord etter brorens bortgang


Med rørende ord etter brorens bortgang

Lily Margaret Brant minnes sin kjære bror som døde brått 17. januar.