Med eventyrslottet i sikte i Bayern


Med eventyrslottet i sikte i Bayern

På Tysklands “romantiske vei” kan man oppleve både bratwurst, brostein – og Meistertrunk.