MDG meiner Per Sandberg må gå etter Iran-tur


MDG meiner Per Sandberg må gå etter Iran-tur

Etter alt som har kome fram rundt turen Per Sandberg hadde til Iran, meiner Miljøpartiet Dei Grøne at han bør gå av som fiskeriminister. Dei meiner han har sett seg sjølv over rikets sikkerheit.
Les mer om: