Mattilsynet frykter skrantesjuke, forbyr mating av hjort


Mattilsynet frykter skrantesjuke, forbyr mating av hjort

Mattilsynet frykter at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke kan spre seg når hjortedyr samles rundt matfatet, og har innført forbud mot mating.
Les mer om: