Mattilsynet får slakt i ekstern granskning


Mattilsynet får slakt i ekstern granskning

En ekstern granskning konkluderer med at det er mange systematiske svakheter og feil i Mattilsynets tilsynsarbeid.
Les mer om: