Mattilsynet erstatter Telenor og Tietoevry med Globalconnect


Mattilsynet erstatter Telenor og Tietoevry med Globalconnect

Har signert 8-årig avtale om fiberbasert internett.