Marte Michelet er kritisk til samrøre i krigshistorien


Marte Michelet er kritisk til samrøre i krigshistorien

Hjemmefronten ville ikke gripe inn for å redde jødene. Aktørene fra motstandsbevegelsen har fått makt over historiefortellingen, mener Marte Michelet.