Marit har hatt to jobbar for å greie tannlegerekningane