Margrete Dysjaland har fått toppverv i Frp


Margrete Dysjaland har fått toppverv i Frp

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)Når Fremskrittspartiets Landsmøte samles til helgen, er Margrete Dysjaland valgt inn i partiets valgkamputvalg for eldreomsorg.- Dette er et arbeid jeg gleder meg stort til. Det er viktig å si ja når en får nye utfordringer, og jeg er både ydmyk og stolt. Dette er en stor mulighet til å få være med å påvirke på nasjonalt plan og sette føringer for hvordan vi tilrettelegger for god alderdom, sier Margrete Dysjaland.Tannhelse Solabuen var inntil i fjor sommer politisk rådgiver for mat- og landbruksminister Jon Georg Dale. Der fikk hun jobbe med både eldreomsorg og med stortingsmeldingen «Leve hele livet» som blant annet vektlegger mat og kjøkken på sykehjemmene.- Jeg er også veldig engasjert i debatten om sykehjemmet og prosessen vi har hatt lokalt her i Sola. Jeg har mine klare meninger på hva som gir god eldreomsorg, sier hun.I tillegg til god, sunn og helst hjemmelaget mat for eldre, har hun som mål å sette tannhelse for eldre høyere på dagsorden.- Dette er et felt der mange fylkeskommuner har sviktet, vi vet at mange eldre ikke får den pleien og behandlingen de har krav på. Tennene skal være en like viktig del av kroppen som alt annet. Å vite at det er eldre som sliter med dårlig tannhygiene, som ikke får den hjelpen de trenger for å få et bedre liv, er ikke greit. Så jeg er utrolig glad for å få denne unike sjansen til å bidra med det jeg mener er viktig for å tilby god eldreomsorg i kommunene, sier Frp-politikeren.- Verdifull for utforming av eldrepolitikken I valgkamputvalget for eldreomsorg sitter for øvrig Maria Alseth (politisk rådgiver for eldreministeren), Sivert Bjørnstad (stortingsrepresentant fra Trøndelag) og Åshild Bruun-Gundersen (helsepolitisk talsperson på Stortinget).- Margrete er valgt fordi hun med sin bakgrunn vil være svært verdifull for dette utvalget. Hun er fylkesordførerkandidat, har tidligere jobbet i regjeringsapparatet og hun er genuint opptatt av at de eldre skal få en bedre hverdag, sier Åshild Bruun-Gundersen i en pressemelding.