Mannen som skjøt Reagan, får flytte ut av huset til mora


Mannen som skjøt Reagan, får flytte ut av huset til mora

John Hinckley skjøt Ronald Reagan for å imponere Jodie Foster.