Manipulerende barnebok om norsk asylpolitikk


Manipulerende barnebok om norsk asylpolitikk

«Samir og den lange reisa» undervurderer barneleseren.
Les mer om: