Mange strever med dårlige digitale løsninger i koronatiden


Mange strever med dårlige digitale løsninger i koronatiden

KOMMENTAR: Mange sliter med apper og nettløsninger.