Mange sender formuen på skatteferie i paradis. Ofte er det lovlig.


Mange sender formuen på skatteferie i paradis. Ofte er det lovlig.

Kort forklart: Alle land har sine egne skattesystemer, og alle har litt forskjellige utforminger av dem.
Les mer om: