Mange ruspasienter tar sitt eget liv


Mange ruspasienter tar sitt eget liv

Folk som har fått hjelp av helsevesenet for rusproblemer, har over 16 ganger høyere selvmordsrate enn normalen.