Mange pårørende er ikke fornøyd med sykehjemsmaten


Mange pårørende er ikke fornøyd med sykehjemsmaten

Tre av ti er fortvilet over sykehjemsmaten til de eldre, viser en undersøkelse fra Forbrukerrådet.
Les mer om: