Mange døde etter jordskred i Vietnam


Mange døde etter jordskred i Vietnam

Minst 13 personer er døde og 40 savnet som følge av jordskred sentralt i Vietnam. Militærpersonell er rekvirert til å bistå i letearbeidet.
Les mer om: