Målet var regimeskifte


Målet var regimeskifte

Og dersom norske myndigheter faktisk forsto at det var regimeskifte det egentlig dreide seg om, er det grunnlag for å hevde at også de gjorde seg skyldig i et folkerettsbrudd.