- Lurebru var luresak


- Lurebru var luresak

Statens vegvesen har foretatt nye målinger av høyden ved jernbaneundergangen på E6 ved Setså i Saltdal.