Lovfester rett til å sette opp elbil-lader hjemme


Lovfester rett til å sette opp elbil-lader hjemme

Fredag fremmer regjeringen et lovforslag som gjør at styrer i borettslag ikke kan hindre folk å sette opp et eget ladepunkt for elbil i felles garasje.
Les mer om: