Litt svidd, men langt fra utbrent


Litt svidd, men langt fra utbrent

ARBEIDSPLASSEN: Hos det lille nisjeselskapet Soco er arbeidsstrukturen så flat at den nesten buer nedover.
Les mer om: