Lite trafikk, men høyere forurensning


Lite trafikk, men høyere forurensning

Flere forhold påvirker nivåene.