Listhaugs svar til knivoffer: - Jeg er full av beundring


Listhaugs svar til knivoffer: - Jeg er full av beundring

I 2018 tok «Erik» kontakt med flere politikere i frustrasjon over straffeutmålingen til den 17 år gamle gutten som nesten drepte ham i 2017.