Linus Torvalds følger etter: Nå renskes systemene for slaveinspirerte uttrykk