Leverer innspill som kan endre strategien


Leverer innspill som kan endre strategien

Folkehelseinstituttet har de siste ukene jobbet med å avklare om vaksinestrategien skal endres og at områder med høyt smittetrykk skal prioriteres i vaksinekøen.
Les mer om: