Lever ikke opp til forventningene


Lever ikke opp til forventningene

Fairphone 3 er utdatert allerede når den er ny.