Leser journalen i sykesengen


Leser journalen i sykesengen

Helse Nord gir nå pasientene tilgang til pasientjournalen på internett – og lover at sikkerheten er helt på topp.
Les mer om: