LESARBREV: Fylkesvalget har kanskje aldri vært viktigere for oss enn i år


LESARBREV: Fylkesvalget har kanskje aldri vært viktigere for oss enn i år

Rogaland Fylkeskommune har ansvar for alle fylkesveiene våre, for hurtigbåten og for den videregående skolen i Sauda og Suldal. Dette er tre viktige eksempler på saker som avgjøres i Fylkestinget – og derfor tre gode grunner til at vi må være representert i Stavanger. Det er nå igangsatt planlegging og reguleringsarbeid for vei fra Ropeid til Sandeid, og fra Ropeid til Sauda. Denne veien skal utbedres for flere hundre millioner og er vedtatt av dagens fylkesting i et bredt samarbeid med oss i Arbeiderpartiet. For første gang på mange år skal omfattende utbedringer gjøres på en vei som vi alle vi bruker daglig. Det skal bare et møte til før denne satsingen kan bli endret, nedprioritert eller lagt vekk. Regjeringen har omfordelt alle midler til hurtigbåtene i Norge, og det gjør at vi vil få endringer de neste årene. Vi skal kjempe det vi kan for å opprettholde det tilbudet vi har i dag, for pendlere, skoleelever, pasienter, besøkende – alle som er avhengig av hurtigbåten som binder Ryfylke sammen med Stavanger-regionen. Sauda Videregående skole er i omstilling. Skolen tilpasser seg på en fantastisk måte til næringslivet i regionen vår, ved å utdanne elever med kunnskap vi vil trenge i fremtiden, samt å tilby etterutdanning. Vi må tenke nytt når det gjelder kompetanse, og vi bør kunne ta videreutdanning her vi bor. Dette bidrar Sauda Videregående til. Tre viktige eksempler på ting vi kan og vil arbeide for dersom vi blir representert i Fylkestinget. Det finnes mange flere, og selvsagt skal vi også bidra i resten av Rogaland. Men akkurat nå er det her det skjer! Jeg står på Arbeiderpartiets fylkestingsliste og kommer jeg inn, så skal jeg bidra med mitt. Godt valg! Asle Rafdal Fylkestingskandidat-Rogaland Arbeiderparti.