LESARBREV: Barn, ungdom og oppvekst i Suldal


LESARBREV: Barn, ungdom og oppvekst i Suldal

Vi i Arbeiderpartiet vil styrke tidlig innsats for å avdekke utfordringer og sette inn hjelpetiltak for barn og unge som sliter. Dette er viktig da det er flere og flere barn som sliter med psykiske plager i både grunnskolen og ungdomskolen i dette landet, og Suldal er ikke et unntak. Problemene skyldes ofte mobbing, og det er viktig å huske på at mobbing er mobbing når et barn føler seg såret av en handling fra en annen – ikke når vi som står på utsiden mener det er mobbing som foregår. Når man observerer at et barn mistrives og sliter, kan det være vanskelig å vite hvordan det skal angripes både fra skolens og foreldrenes side. Mange opplever at det både er lite samhandling mellom skole, PPT og helsevesen, og at prosessen med å få hjelp til å løse problemene tar fryktelig lang tid. Dette vil vi i Suldal Arbeiderparti jobbe for å endre på. Barna er fremtiden vår, og vi må sikre dem en god oppvekst – både fordi det er det riktige å gjøre, og fordi vi tror en god oppvekst er en forutsetning for at de selv skal ønske å etablere seg i kommunen vår senere. Vi er derfor opptatt av at det settes av tilstrekkelige ressurser til de tverrfaglige teamene som skal arbeide med disse problemene. Dette er viktig både med tanke på å sikre god koordinering aktørene imellom, og viktigst av alt – at det blir grepet inn på ett tidlig tidspunkt. Barna våre er for verdifulle til at vi skal måtte vente i flere måneder på å få hjelp, og vi har ikke råd til at ett eneste barn faller utenfor i Suldal. Dette vil vi i Suldal Arbeiderparti ha fokus på i den kommende perioden, og håper å få med oss de andre partiene på en dugnad for å sikre alle barn i Suldal en god oppvekst. Morten Bakken Listekandidat for Suldal Arbeiderparti.