Lekkasje fra MyHeritage - over 92 millioner e-postadresser berørt


Lekkasje fra MyHeritage - over 92 millioner e-postadresser berørt

Datainnbruddet involverte e-postadresser og hashete passord fra brukere som registrerte seg før 26. oktober 2017 .