Leirmassene som ligger over veien er på det meste rundt 10 meter høye


Leirmassene som ligger over veien er på det meste rundt 10 meter høye

En enorm jobb venter når arbeidet med å gjenopprette veiforbindelsen til Ask starter opp. Ingen vet når det kan skje, eller om det vil være mulig å ta den opprinnelige veien i bruk i det hele tatt.
Les mer om: