Leietabbe til 100 millioner


Leietabbe til 100 millioner

Politiet inngikk en ulovlig avtale om leie av politihuset i Drammen. Nå betaler de til sammen 100 millioner kroner for en avtale som ikke var godkjent.
Les mer om: