Legemiddelverket: Britisk vaksinegodkjenning påvirker ikke Norge


Legemiddelverket: Britisk vaksinegodkjenning påvirker ikke Norge

At Storbritannia har godkjent coronavaksinen til Pfizer og Biontech, har foreløpig ingenting å si for Norge – som forholder seg til EUs vurdering.
Les mer om: