Larry vil lage et bedre Wikipedia, denne gangen på blokkjeden


Larry vil lage et bedre Wikipedia, denne gangen på blokkjeden

Han mener Wikipedia råtner på rot og er klar for å bli forbigått
Les mer om: