Lancet: Levealderen i Norge øker til 83,6 år i 2040


Lancet: Levealderen i Norge øker til 83,6 år i 2040

En prognose for forventet levealder og dødsårsaker verden over i 2040 viser at ulikheter vil jevnes ut. Det spås bedring, også i Norge, men mer i andre land.
Les mer om: