La skolebarna gå i kirken


La skolebarna gå i kirken

Det er ikke så farlig å la barn lytte til en preken. Det de får i kirken er mye viktigere.