Løser ikke problemet


Løser ikke problemet

Vindkraftmotstand bør ikke brukes som brekkstang for lavere skatt for vannkraften.
Les mer om: