Lørdag slukkes skiltene. Nå blir det altfor mange priskombinasjoner


Lørdag slukkes skiltene. Nå blir det altfor mange priskombinasjoner

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)OSLO: Fra 1. juni vil det ikke lenger være skilt med priser ved bomstasjonene i Oslo. De elektroniske takstskiltene slukkes natt til lørdag, melder Statens vegvesen og Oslopakke 3- sekretariatet i en pressemelding.Etter innføringen av differensierte priser for rushtid, drivstofftype og motortype er det så mange priskategorier at det ikke vil være hensiktsmessig å informere om alle alternativene på skilt ved bomstasjonene, skriver de.I forrige uke forklarte vi hvordan det nye bompengesystemet i Oslo fungerer, og hvilke takster og rabatter som gjelder for ulike tidspunkt og kjøretøytyper. Les hele saken, som også inneholder flere priseksempler på ulike typer reiser, her. Se nøyaktig plassering for alle de nye bommene i det interaktive kartet til Statens vegvesen. Mye informasjon Det er mye informasjon som må stå på skiltene, og begrenset med plass til å sette opp så store tavler. Det kan gå ut over trafikksikkerheten hvis bilistene skal lete frem prisen for sin passering på vei gjennom bomstasjonen, mener Statens vegvesen.Siden oktober 2017 har skiltene i hovedstaden kun vist høyeste pris for lette og tunge kjøretøy. Denne mellomløsningen blir nå borte.- De elektroniske takstskiltene ved de gamle bomstasjonene slukkes 1. juni. Alle skiltene blir dekket til og fjernet fortløpende, sier Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens vegvesen.Priser fra 1. juni For det er litt å sette seg inn i. Den nye «pristabellen» ser nemlig slik ut: (En komplett prisoversikt for bomringene i Oslo finner du også på Fjellinjen.no).Lurer du på hva bilturen vil koste i bompenger, kan den reelle prisen på reisen sjekkes i Fjellinjens bompengekalkulator (med priser som gjelder fra 1. juni). Vil du sammenlikne med dagens priser er den "gamle" bompengekalkulatoren her (priser gyldige t.o.m. 31. mai 2019).Som AutoPASS-kunde vil du finne en oversikt over gjennomførte passeringer og kostnad ved å logge deg inn på Min Side, skriver Statens vegvesen.Nytt bompengesystem Det nye bompengesystemet i Oslo starter lørdag 1. juni. Det innebærer blant annet nye priser, endret rabattsystem og betaling for elbiler. Uten Autopass-avtale går du glipp av alle rabattene, både lavere priser og timesregelen som gjør at du bare betaler én gang uavhenging av antallet passeringer per 60 minutter.Innkrevingen fordeles på tre bomringer fra 1. juni: Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag. Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, i tillegg til de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo. Og slik vil rabattordningene fungere:- Noen bilturer blir dyrere etter 1. juni, mens andre turer blir billigere. Prisene halveres i Osloringen og Indre ring hvor det blir betaling i begge retninger. Sammen med timeregelen og økt rabatt for lette kjøretøy innebærer det at en god del betaler mindre enn i dag, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3. Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3, og Anne-Karin Sogn, adm.dir. i Fjellinjen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup Rabatten med Autopass-avtale øker fra 10 til 20 prosent for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det ingen rabatt, men timeregel og passeringstak gjelder - så lenge du har en gyldig Autopass-avtale og bombrikke.Det vil være to soner for timeregelen: Du kan passere et ubegrenset antall ganger i timen i Indre ring og Osloringen og kun betale for den dyreste passeringen, mens Bygrensen får sin egen timeregel, som fungerer uavhengig av de to innerste "ringene".I tillegg kommer månedstaket; Du betaler for maks 60 passeringer over bygrensen per måned, og maks 120 betalte passeringer i Osloringen og Indre ring til sammen per måned.- Vi oppfordrer alle til å skaffe seg Autopass-avtale og bombrikke for å dra nytte av rabatter, timeregel og månedstak, sier Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet.Hensikten med nytt bomregime Det nye bompengesystemet er en del av Oslopakke 3, som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtiltak i Oslo og Akershus.- Hensikten med det nye systemet er å få en jevnere fordeling ved at flere bidrar i spleiselaget. I dag betaler cirka halvparten av bilturene i Oslo bompenger, mens fra 1. juni vil tre av fire bidra, sier Rognlien.- I tillegg skal bompengesystemet bidra til å redusere personbiltrafikken slik at det blir renere luft og bedre fremkommelighet.Dette går pengene til Bompengene skal blant annet finansiere Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane - inkludert ombygging av Majorstuen stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og bane-/kollektivløsning for Nedre Romerike.Takstsystemet og plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget. Statens vegvesen er byggherre for bomstasjonene på vegne av Oslopakke 3.Fjerner gamle stasjoner - Etter 1. juni starter arbeidet med å fjerne gamle bomstasjoner, blant annet på Mosseveien, området E6 Lambertseter, Ulvensplitten og Strømsveien, sier prosjektleder Nordahl.- Dette er stasjoner som enten er erstattet av nye bomstasjoner, eller som ikke lenger skal være i drift. Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!