Løfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne


Løfter om nesten 1 milliard kroner til palestinerne

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har fått løfter fra donorland om godt over 900 millioner kroner på sin giverkonferanse i New York.