Læringsteknologi – det store eksperimentet


Læringsteknologi – det store eksperimentet

Det har aldri vært brukt mer teknologi i utdanning. Men virker det?