Kvinnelige soldater mer positive til blandede rom


Kvinnelige soldater mer positive til blandede rom

Nesten fire av fem kvinnelige soldater er svært positive til å dele rom med sine mannlige medsoldater. Blant mennene er tallet 66 prosent.