Kunsthåndverket har albuet seg plass


Kunsthåndverket har albuet seg plass

I et drøyt tiår med rivende teknologisk utvikling i verden generelt, har et helt annet type strømdrag gjort seg gjeldende i kunsten. Det blir tydelig på den 44. Tendenser-utstillingen i Galleri F15.