Kulturdepartementet legger fram nye tiltak


Kulturdepartementet legger fram nye tiltak

Kulturdepartementet utvider compensasjonsordningen for kulturlivet og legger fram flere tiltak fredag.