Krysse grensen under corona?


Krysse grensen under corona?

Se hvilke regler som gjelder, og hvilke grensepasseringer som ikke utløser karantene.