Kroniske smerter: Dette hjalp Kjell-Arne


Kroniske smerter: Dette hjalp Kjell-Arne

3 av 10 nordmenn er rammet av kroniske smerter. Mange kan få et bedre liv og hjelp til å takle smertene på en god måte.
Les mer om: