Kritikk mot Dagbladet fra PFU


Kritikk mot Dagbladet fra PFU

I en artikkel og videoreportasje om at mange mennesker gikk tett på Grünerløkka i Oslo, til tross for corona-restriksjonene, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU) at Dagbladet har opptrådt kritikkverdig.