Krisepakke til Holmenkollen Skifestival muliggjør billettrefusjon


Krisepakke til Holmenkollen Skifestival muliggjør billettrefusjon

Holmenkollen Skifestival gikk glipp av store inntekter fra sine arrangementer i vinter. Nå har de fått 14,7 millioner kroner i kompensasjon.