Kripos involvert i europeisk gigantaksjon mot kryptert, kriminelt nettverk