Krevende materiale for en musikal


Krevende materiale for en musikal

Sagnet om Jostedalsrypa er historien om jenta som mistet alle rundt seg til pesten under Svartedauden.