Kreftrisikoen blant offshorearbeidere skal kartlegges


Kreftrisikoen blant offshorearbeidere skal kartlegges

Kreftregisteret vil starte et omfattende prosjekt som går ut på å kartlegge kreftfaren blant arbeidere på oljeinstallasjoner på sokkelen.